Sản phẩm

Nhóm cá ngừ

Cá ngừ vây xanh nuôi nguyên con có khối lượng từ 40kg đến 80kg theo lựa chọn của khách hàng.

 

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Cá nguyên con / Phi lê / Khối

Xuất Xứ: Ehime và Nagasaki, Nhật Bản
40 - 80 kg

Cá ngừ vằn nguyên con tươi đc giết mổ bỏ nội tạng và giữ lạnh 

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Cá ngừ vằn nguyên con

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá ngừ vây xanh nuôi nguyên con được gia công tại xưởng và chia ra theo các block và loin theo lựa chọn của khách hàng.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Cá ngừ vây xanh tươi phần lưng 1 block

Xuất Xứ: Nhật Bản
4-6 kg

Cá ngừ vây xanh nuôi nguyên con được gia công tại xưởng và chia ra theo các block và loin theo lựa chọn của khách hàng.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Cá ngừ vây xanh tươi phần bụng 1 loin

Xuất Xứ: Nhật Bản
12-18 kg

Cá ngừ vây xanh nuôi nguyên con được gia công tại xưởng chia thành loin và block theo lựa chọn của khách hàng.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Cá ngừ vây xanh tươi phần lưng 1 loin

Xuất Xứ: Nhật Bản
12-18 kg

Cá ngừ vây xanh nuôi nguyên con được gia công tại xưởng và chia ra theo các block và loin theo lựa chọn của khách hàng.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Cá ngừ vây xanh tươi phần bụng 1 block

Xuất Xứ: Nhật Bản
5-7 kg

Cá ngừ vây xanh nuôi nguyên con được gia công tại xưởng chia thành các thanh giữ đông trong tủ đông tại nhiệt độ -30 độ C.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Cá ngừ vây xanh đông dạng thanh

Xuất Xứ: Nhật Bản
Tùy chọn
Nhóm cá xanh

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ:

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ:

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ:
Cá hồi

Cá tươi nguyên con hoặc fillet

 

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con hoặc fillet.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản
Nhóm cá thịt trắng

Whole fresh fish

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Ca tươi nguyên con

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ:

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản
Nhóm cá cao cấp

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ:

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản
Loại khác

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Bạch tuộc tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Mực tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Mực tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Mực tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

cá ngừ, muối, dầu thực vật, chất tạo hương (vị quế), chất điều chỉnh pH, chất tạo vị chua, chất tạo màu đỏ

Xuất Xứ: Nhật Bản
147 gram

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản
Sản phẩm hải sản đông lạnh
Sản phẩm hải sản chế biến

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản
1kg

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Trứng cá hồi muối

Xuất Xứ: Nhật Bản

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Sụn cá mậ, đường, muối, giấm, dầu thực vật, gia vị

Xuất Xứ: Nhật Bản
500 gram

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

bạch tuộc, muối, phèn

Xuất Xứ: Nhật Bản
1 chiếc (khoảng 1 kg)

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Mực, thỉ xay nhuyễn, vỏ bánh màn thầu, hành tây, dầu thực vật, trứng, xì dầu, tinh bột, chất tạo ngọt (sorbitol), gia vị, chất bảo quản (Na)

Xuất Xứ: Nhật Bản
8 bánh

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

cá ngừ, muối, dầu thực vật, chất tạo hương (vị quế), chất điều chỉnh pH, chất tạo vị chua, chất tạo màu đỏ

Xuất Xứ: Nhật Bản
147 gram

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ:

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

trứng cá hồi, xì dầu, gia vị, đường, muooid, axit amin

Xuất Xứ: Nhật Bản
500 gram

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản
Cá da trơn

Cá tươi nguyên con.

Giá: Liên hệ


THÀNH PHẦN

Xuất Xứ: Nhật Bản
Ốc, Bào ngư, Sò
Tất cả

CHAT VỚI CHÚNG TÔI

0387759105