Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cá ngừ phần bụng trên Nhật nhập khẩu

Cá hương nhật bản

Cầu Gai 250g