Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cá vược đỏ Nhật nhập khẩu

Cá vẹt nguyên con nhập khẩu Nhật

Madai (Cá tráp đỏ) Nhật nhập khẩu

Isaki (Cá kẽm lang) Nhật nhập khẩu

Cá chi quân Nhật Nhập khẩu

Cá chẽm đen Nhật bản nhập khẩu

Hirame (Cá bơn vỉ) Nhật nhập khẩu

Cá bơn file 500g nhật nhập khẩu

Cá bò Nhật nhập khẩu