Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Bụng cá ngừ Thái Bình Dương nhập khẩu Nhật

Cá ngừ vằn sashimi nhập khẩu Nhật

Bạch tuộc sashimi nhập khẩu Nhật

Mực ống sashimi nhập khẩu Nhật

Cá thu atka nhập khẩu Nhật

Cá tráp đỏ fillet nướng nhập khẩu Nhật

Cá hồi nhật sashimi nhập khẩu Nhật

Cá bơn vỉ sashimi nhập khẩu Nhật

Cá cam sashimi Nhật nhập khẩu