Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cá Chi Quân Nhật nhập khẩu

Cá Chẽm Đen Nhật nhập khẩu

Hirame (cá Bơn Vỉ) Nhật nhập khẩu

Cá Bò Nhật nhập khẩu

Cá Thu Nhật nhập khẩu

Cá Thu Đao Nhật nhập khẩu

Cá mòi Nhật nhập khẩ

Cá Háo Sọc Nhật nhập khẩu

CÁ CAM SỌC Nhật nhập khẩu

Cá Cam Nhật tự nhiên nhập khẩu

Kanpachi Fillet Nhật nhập khẩu

Kanpachi Cá Cam Nhật nhập khẩu