Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Isaki (Cá Kẽm Lang) Nhật nhập khẩu

Hirame (cá Bơn Vỉ) Nhật nhập khẩu

Cá Thu Nhật nhập khẩu

Cá Háo Sọc Nhật nhập khẩu

Cá Cam Nhật tự nhiên nhập khẩu

Kanpachi Fillet Nhật nhập khẩu

Kanpachi Cá Cam Nhật nhập khẩu

Cá Khờ Nhật nhập khẩu

Cá Hồi Fillet