Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam

Cá ngừ phần lưng đầu Nhật nhập khẩu

Maguro lưng (cá Ngừ phần lưng) Nhật nhập khẩu

Maguro bụng (cá Ngừ phần bụng) Nhật nhập khẩu