BẢN TIN CÁ NGÀY 27/1/2020

Bản tin cá ngày 16 - 12

BẢN TIN CÁ NGÀY 27/1/2020

Thông tin hàng cá tươi ướp lạnh ngày 22.12.2019
Trong điều kiện thời tiết xấu không thể đánh bắt cá, hoặc kích cỡ cá bị thay đổi, dao động , thay đổi vùng đánh bắt cá dẫn đến việc không có hàng.

Buri A 10-12kg
 Hirame A khoảng 2kg
 Suzuki khoảng 2kg
Houbou khoảng 3kg (4-6con)

 Ankou khoảng 3kg
Ngoài ra còn có một số các loài cá nuôi như kawahagi, kanpachi, madai, isaki,...

CHAT VỚI CHÚNG TÔI

0387759105